Leren zwemmen op niveau, voor jong en oud

Lees meer

Teamsport voor mini's tot senioren

Lees meer

Verbeter je zwemtechniek en conditie voor een leven lang plezier

Lees meer

Het diploma zwemmen voor A, B, C en Zwemvaardigheid is weer vastgesteld. Het diploma zwemmen vind plaats in december.

Informatie over de precieze datum, tijden en zwembaden vind je bij onder lees meer......

Let op: Alles is nog wel onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Extra Ledenvergadering op 31 oktober 2018

Zoals in de algemene ledenvergadering van maart is toegezegd heeft het bestuur een extra ledenvergadering uitgeschreven op 31 oktober.

De vergadering begint om 19:30 u en vindt plaats in de vergaderzaal van het Hofbad.
Een agenda wordt nog toegezonden aan de leden.
 
 

H.Z.ZIAN is een grote zwemvereniging in de Haagse regio met een rijke historie. Zwemlessen en waterpolo zijn onze belangrijkste activiteiten. Als opvolger van de huidige functionaris zoekt H.Z.ZIAN een penningmeester ingaande het boekjaar 2019. De penningmeester maakt deel uit van het bestuur en bepaalt mede het (financiële) beleid van de vereniging.
 
We zoeken een vrouw/man met ervaring in financieel beheer en bekendheid met boekhoudprogrammatuur. Voorts bent u iemand die goed in teamverband kan opereren, communicatief is en zoekt u naar creatieve oplossingen.
 
Wij bieden een onkostenvergoeding en de mogelijkheid om wekelijks zelf te kunnen zwemmen. Het bestuur bestaat uit (6) enthousiaste en toegewijde vrijwilligers en vergadert eens per maand. Wij staan open voor nieuwe ideeën en een frisse blik.
 
Bent u de persoon die zich kan vinden in bovenstaande omschrijving reageer dan door uw cv en motivatie op te sturen naar . Wij nodigen u dan uit voor een gesprek.
 
Meer informatie over onze vacatures zie...

Zwemvereniging H.Z.ZIAN

H.Z.ZIAN bestaat al meer dan 100 jaar en is bekend van de zwemlessen en het waterpolo.

De Zwemlessen nemen een belangrijke plaats in binnen de vereniging. Niet alleen kinderen kunnen leren zwemmen, maar ook volwassenen kunnen bij ons terecht.

In het kader van een Leven Lang Zwemmen bieden wij naast zwemlessen ook een diversiteit aan zwemvaardigheden, o.a. zwemvaardigheid 1,2 & 3, aan. Daarnaast is er ook de mogelijkheid voor trimzwemmen.

Houdt u van een teamsport dan kunt u terecht bij H.Z.ZIAN in een samenwerkingsverband met WPDH (Waterpolo Den Haag) en WPR (Waterpolo Residentie), om in een gezellige, ontspannen sfeer serieus te waterpoloën, zowel op recreatief- als op wedstrijdniveau.

Op deze website vindt u informatie over de vereniging. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.

Heb je een vraag?

Check de FAQ's

Tel 1 en 8 bij elkaar op.

Uitgelicht

Masterplan 2020

Bestuur en betrokken leden zijn bezig een visie voor de toekomst uit te werken. Uit diverse scenario’s is een keuze gemaakt over de richting die we als vereniging in moeten gaan. Heeft u ideeën hierover of wilt u een bijdrage leveren? Stuur dan een mail aan

Privacy Policy H.Z. Zian

H.Z.ZIAN hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In de Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. H.Z.ZIAN houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Privacy Policy lezen klik hier "Privacy Policy H.Z. Zian"

Vertrouwenspersoon

H.Z.ZIAN heeft een onafhankelijke vertrouwenscontactpersoon. Deze is te bereiken via de mail . Er is ook een gedragscode opgesteld (meer informatie gedragscode zie "lees meer").

Lees meer...

Statuten en HH reglement

De Statuten zijn een soort ‘grondwet’ voor de vereniging. Het Huishoudelijk Reglement is een praktische uitwerking hiervan. Via het lidmaatschap bent u hieraan gebonden. Dit geldt ook voor Bestuur, commissies en medewerkers.

Statuten

HHRegelement

  1. De Houtzagerij
  2. De Waterthor
  3. Escamphof
  4. Forum Kwadraat
  5. Zuiderpark
  6. Overbosch
  7. Hofbad