©onfraFoto – Frank van Leeuwen

Veelgestelde vragen

Moet ik inloggen om me aan te melden voor zwemles?

Nee, wel wordt u gevraagd een telefoonnummer of emailadres in te vullen, zodat wij u kunnen bereiken en oproepen. Via de aanmeldknop rechtsboven krijgt u een formulier te zien waar u uw gegevens en voorkeuren kunt invullen.

Hoe kan ik me aanmelden voor waterpolo?

Hiervoor kunt u ook het formulier onder de knop AANMELDEN invullen. De trainingen voor waterpolo vinden voornamelijk plaats in het Hofbad. Voor mini's en junioren zijn er ook trainingen in Overbosch en Zuiderpark.

Hoe lang is de wachtlijst?

Voor de zwemles is dit afhankelijk van uw voorkeur voor een locatie en dit varieert van 3 tot 18 maanden. Als u flexibel bent qua tijdstip en locatie kunt u eerder geplaatst worden. Ook geldt dat leerlingen met zwemervaring eerder geplaatst kunnen worden dan beginners. Voor waterpolo is er geen wachtlijst.

Kan ik een proefles volgen?

Nee, u kunt wel een keer een les bijwonen op de tribune. Informeer hiernaar via .

Hoe lang duurt het om een zwemdiploma te halen?

Elk kind is natuurlijk anders, maar in ons lesplan gaan we uit van gemiddeld 60 aanwezige lessen tot het A diploma en daarna nog 15 lessen voor elk van de volgende diploma's B en C. Over het algemeen geldt dat kinderen er langer over doen als ze op jongere leeftijd starten. Het kan helpen om al voorafgaande aan de eerste zwemles al wat watergewenningsoefeningen met uw kind te doen, bv in bad of onder de douche.

Waar kan ik terecht met vragen over de zwemlessen?

Allereerst natuurlijk bij de zweminstructeur of teamleider in het zwembad. Val hun echter niet lastig tijdens de les maar doe dat ervoor of na afloop. U kunt ook altijd een mail sturen aan .

Wanneer is er diplomazwemmen en hoe meld ik daarvoor aan?

Doorgaans 3x per jaar wordt er diplomazwemmen georganiseerd. De datums staan onder Rooster op deze website. De leerlingen worden door de instructeur geselecteerd voor het diplomazwemmen. Daarover ontvangt u bericht per email. Met deze mail meldt u zich bij de administratie in het zwembad en voldoet u het inschrijfgeld (via pin of contant). Daarbij ontvangt u de uitnodigingsbrief.

Hoe kan ik opzeggen?

Via een mail aan . Na opzegging bent u nog contributie verschuldigd voor de lopende en eerstvolgende kalendermaand.

Is er zwemles in de schoolvakantie?

Op officiële feestdagen komen de zwemlessen te vervallen. Buiten de feestdagen is er in de korte schoolvakanties wel zwemles. Alleen in de zomervakantie geldt een beperkt lesrooster. Daarover ontvangt u per mail bericht.

Er is een verkeerd bedrag afgeschreven. Wat moet ik doen?

Stuur een mail aan met vermelding van de naam en lidnummer van het lid  en het bedrag wat volgens u onjuist of ten onrechte is afgeschreven.

Ik heb nog geen lidmaatschapskaart ontvangen.

Om een lidmaatschapskaart te ontvangen moet u zijn ingeschreven bij H.Z.ZIAN. De eerste betaling moet zijn afgeschreven. Daarna ontvangt u de kaart van de administrateur van het zwembad waar uw kind zwemles gaat krijgen.

Ik ben mijn lidmaatschapskaart kwijt, wat nu?

U kunt dit melden bij de administrateur in het zwembad. Hij/zij zal een nieuwe laten aanvragen. Hieraan zijn wel kosten verbonden (€ 2,50).

Moet ik altijd mijn lidmaatschapskaart tonen bij de administrateur?

U moet uw geldige lidmaatschapskaart proactief tonen aan de in het zwembad aanwezige administrateur. Dit i.v.m. controle op de contributie en voor de veiligheid. Bij calamiteiten willen we weten hoeveel kinderen er binnen zijn.

Ik heb een klacht, waar kan ik daarmee terecht?

Voor klachten over de zwemlessen kunt u terecht bij zwemles@hzzian.nl, voor overige klachten kunt u zich wenden tot het Bestuur ().

Waar kan ik ongewenst gedrag melden?

In eerste instantie bij de teamleider in het zwembad. Er is een gedragscode opgesteld waar iedereen zich aan dient te houden. H.Z.ZIAN heeft ook een (van bestuur en zwemlesgevers) onafhankelijke vertrouwenspersoon. Deze is te bereiken via email: .

Zijn kinderen die zwemmen bij H.Z.ZIAN verzekerd?

Alle kinderen die lid zijn van H.Z.ZIAN en hun contributie voldaan hebben zijn verzekerd tegen ongevallen via de KNZB.

  1. De Houtzagerij
  2. De Waterthor
  3. Escamphof
  4. Forum Kwadraat
  5. Zuiderpark
  6. Overbosch
  7. Hofbad