Contact

Bestuur / commissies

H.Z.ZIAN is een vereniging met een Dagelijks Bestuur en een Algemeen Bestuur. Het Dagelijks bestuur bestaat uit voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester.

Vanuit het bestuur worden de commissies van de vereniging aangestuurd. Dit zijn de jeugdcommissie en de CREZ, die de zwemlessen coördineert.

Telefoonnummer:
06- 46281207
Dagelijks bereikbaar tussen: 8.00-20:00

Postadres:
Postbus 61020
2506 AA DEN HAAG

Voor het opvragen van de statuten en/of het huishoudelijk reglement kunt u contact opnemen met het bestuur via het e-mailadres:

Bestuurssamenstelling H.Z.ZIAN

Functie Naam Mailadres
Voorzitter Marc ten Bulte
Vice-voorzitter Marion Vaalburg
Secretaris Vacature
Penningmeester Annemiek Stap
Lid zwemles Wilma Marcé
Lid jeugdcommissie Annelies Stap
Lid pr/marketing Vacature  

Overige functionarissen

Ledenadministratie Annemieke Stap
Redactie clubblad Peter Giesekam
(Foto/Historisch)archief Bob Bouwman
Vertrouwenspersoon Hugo Quartel en
Patricia van Veen
Website Jeroen Ruigrok
Waterpolo Marion Vaalburg
Zwemles Escamphof Gonnie Sartor
Zwemles Forum Kwadraat Miriam Eggermont
Zwemles Houtzagerij Miranda Jansen
Zwemles Overbosch Gonnie Sator
Zwemles Waterthor Marion Vaalburg
Zwemles Zuiderpark Paul Westra

Contact formulier

Wat is de som van 2 en 5?
  1. De Houtzagerij
  2. De Waterthor
  3. Escamphof
  4. Forum Kwadraat
  5. Zuiderpark
  6. Overbosch
  7. Hofbad