Historie / archief

In 2011 vierde H.Z.ZIAN haar 100-jarige bestaan. De oudste partner HZ&PC (Haagse Zwem- en Poloclub) werd opgericht in 1911. Met zo’n lange historie is er veel (foto)materiaal dat waardevol is om voor het nageslacht te bewaren. Ook het recentere verleden moet gearchiveerd worden en gezien het digitale tijdperk is dit een hele uitdaging om te beheren. Archivaris Bob Bouwman heeft er bijna een dagtaak aan. Medewerking van alle betrokkenen om relevante foto’s en documenten aan te leveren is dan ook onontbeerlijk. Dat kan via .

  1. De Houtzagerij
  2. De Waterthor
  3. Escamphof
  4. Forum Kwadraat
  5. Zuiderpark
  6. Overbosch
  7. Hofbad