ENVOZ Survivaldiploma's A, B en C (vanaf 4 jaar)

H.Z. ZIAN heeft gekozen voor het ABC-survivalprogramma van de ENVOZ. Wij menen hiermee beter te voldoen aan de doelstelling van de vereniging en de behoeften van uw kind: de zwemvaardigheden zoals zij nu al leren op hetzelfde niveau, gecombineerd met een goede zelfredzaamheid in verschillende noodsituaties. Tot en met het C-diploma wordt er gewerkt in 7 niveaugroepen.

Elk kind is natuurlijk anders, maar in ons lesplan gaan we uit van gemiddeld 60 aanwezige lessen tot het A diploma en daarna nog 15 lessen voor elk van de volgende diploma's B en C. Over het algemeen geldt dat kinderen er langer over doen als ze op jongere leeftijd starten. Het kan helpen om al voorafgaande aan de eerste zwemles al wat watergewenningsoefeningen met uw kind te doen, bv in bad of onder de douche.

Ongeveer 3 keer per jaar organiseren wij diplomazwemmen.

Inhoud Diploma ondelen
A:     De zelfredzaamheid
B:     Het uitbreiden van de zelfredzaamheid en drijven met hulpmiddelen
C:     Het vergroten van het uithoudingsvermogen en het redden van een vriendje/vriendinnetje

Wij stellen dat na het behalen van het C-diploma de leden zwemveilig kunnen worden benoemt

Voor informatie over de zwemlessen kan worden gemaild naar

  1. De Houtzagerij
  2. De Waterthor
  3. Escamphof
  4. Forum Kwadraat
  5. Zuiderpark
  6. Overbosch
  7. Hofbad