Praat praatje: Bestuur en waterpolo aan de top

Het bestuur bedankt

In maart ontvingen alle vrijwilligers een zeer handige vormgegeven rugzak. Het product van ‘Arena’ met HZZIAN-logo werd speciaal gemaakt voor alle mensen die de club door de moeilijke coronaperiode hebben geholpen. Op deze bijzondere wijze betoonde het bestuur zijn erkentelijkheid voor alle steun. Ook op een andere wijze werd stilgestaan bij de verdiensten van vrijwilligers. Op zondag 10 april werden in een gezellig Haags etablissement Fred Elbers en Gerard Wennen met partners door het bestuur gefêteerd. Voorzitter Ron Verroen bedankte Fred voor het vele belangeloze werk dat hij als ledenadministrateur verzette. „Je hebt de hele ledenadministratie op een voortreffelijke wijze op orde gebracht en daarvoor is HZZIAN je ongelooflijk dankbaar” speechte Ron. Met Gerard was het een ander verhaal. Twee jaar geleden ontving hij een Koninklijke Onderscheiding voor zijn vele vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld als poloscheidsrechter en initiatiefnemer van het minipolo. Bij deze gelegenheid schetste ik de langlopende procedure die de aanvraag van zo’n lintje behelst. In dit geval was dat drie jaar, want Ron benaderde mij al in 2017 met de vraag of ik de aanvraagprocedure voor Gerard voor mijn rekening wilde nemen. Vervolgens zaten er vanwege Corona nog eens twee jaar tussen Gerards officiële huldiging en de bijeenkomst met het bestuur!

Ook op sportief vlak valt er het nodige te melden. Zo werden de vrouwen kampioen van de eersteklasse. Anton Heiden en zijn team besloten echter van promotie af te zien aangezien de basis van het Haagse vrouwenpolo te smal is om de stap naar de hoogste divisie te kunnen maken. Zo jammer, maar wel tekenend voor de status van het vrouwenpolo. Bij de mannen lagen de zaken anders. Die zouden zich, na een wisselend verlopen seizoen, mogelijk nog kunnen handhaven in de eredivisie. Doordat een stel oude rotten halverwege het seizoen meldden het rustiger aan te willen doen werd ook de basis bij de mannen te smal om het avontuur in de eredivisie voort te zetten. Dus besloten scheidend coach Mark van Engelen en zijn team om vrijwillig naar de eersteklasse terug te treden. Ook heel jammer maar zeer begrijpelijk.

 

 

 

 

 

 

Ga terug

  1. De Houtzagerij
  2. De Waterthor
  3. Escamphof
  4. Forum Kwadraat
  5. Zuiderpark
  6. Overbosch
  7. Hofbad