H.Z.ZIAN bestaat vanaf 29 november 2021 110 jaar

2021 Is voor H.Z.ZIAN een belangrijk jaar en wel omdat de vereniging dan 110 jaar bestaat. Het bestuur is van plan om in 2022 het 111 jarig bestaan te vieren. Heb je ideeën voor jubileum activiteiten of wil je daar een steentje aan bijdragen neem dan contact op met bestuur@hzzian.nl.

Het is misschien wel interessant voor de leden van nu om iets te weten over de historie van hun fusie vereniging. Wel:

H.Z.ZIAN is een fusie van HZ&PC (Haagse Zwem en Polo Club), Zian (Zwemmen is altijd nuttig) en Vitesse.
 
HZ&PC is opgericht op 29 november 1911 met als eerste bestuursleden voorzitter Karel van Kappen, secretaris/penningmeester Gerrit Lecointre en materiaal commissaris E.P. Mahon. In 1913 werd er ook een speciale dameszwemclub opgericht onder de naam H.D.Z.&P.C. Logischer wijs werd deze ondergebracht bij/in H.Z.&P.C. Mevr. Hankes-Drielsma was daar een belangrijk initiatiefneemster in. De verenigingen ging zwemmen in het eerste en grootste overdekte zwembad van Nederland de Mauritskade en wel in het latere dames bad (1897). Dit bad had toen nog geen wedstrijdmaten, daarom ging de wedstrijdploeg zwemmen in de Regentes om in 1937 terug te keren naar de Mauritskade door de oplevering van het wedstrijdbad.
Zian is 11 jaar later opgericht en wel vanuit de Postchèque- en Giro Dienst en dat werd een feit op 4 oktober 1922. Hier was Bob Loeven de grote initiatief nemer met secretaresse mej. J.H.Bulthuis. Zian startte in het zojuist geopende zwembad de Regentes en breidde ook in 1937 uit naar het nieuwe opgeleverde Bosbad. Zian werd toen de grootste zwemclub van Nederland.
De derde fusievereniging is Vitesse opgericht op 5 mei 1930 met de naam HUS (Houdt U Sterk) vanuit de HUS broodfabriek. Hier wordt Hr. J.W.Leliveld tot voorzitter gekozen. Op initiatief van toenmalig penningmeester N.K.Verwaijen werd per 1/1-1946 de naam HUS vervangen door Vitesse en zwemt dan in de Mauritskade. Ook in die tijd heeft de Gemeente het financieel moeilijk en dat resulteert in het verhogen van de zwembadhuren. Er is ook een enorme versnippering op zwemgebied in Den Haag. Op initiatief van ZIOS voorzitter Roel Praat (vader van onze journalist Jos) gaan de 13 Haagse zwemverenigingen (AVZV-DES-DVZ-dieHaghe-HZ&PC-RZV-SNA-Swift-Vitesse-WSZ-Zian-ZCR-ZIOS) met elkaar in gesprek over een mogelijke samenwerking. Uiteindelijk besluiten Zian, Vitesse en ZCR om verder te praten over een fusie. ZCR haakt dan toch nog af, maar komt er in 1972 per
1 augustus wel een fusie tot stand van Zian met Vitesse onder de naam ZIAN/VITESSE. Deze combinatie krijgt ook de goedkeuring van de KNZB. De drijvende krachten zijn de voorzitters Schouten en Schaddenhorst.
> >
Eind jaren 80 zijn er in kring den Haag toch nog zo’n 35 zwemverenigingen met totaal zo’n 19000 leden met nog steeds een behoorlijke versnippering, waardoor het overleven steeds moeilijker wordt. Bij HZ&PC loopt plotseling de hele heren waterpolo afdeling leeg, dat was het signaal van het HZ&PC bestuur om toenadering te zoeken met ZIAN/VITESSE om tot samenwerking te komen en dat lukt onder de bezielende leiding van de voorzitters Aad Oudt en Freek van de Belt. Per 1 mei 1987 opereert deze topsportvereniging onder de naam H.Z.ZIAN en is op dat moment ook weer de grootste zwemvereniging van Nederland. In nagenoeg alle baden van Den Haag, Voorburg en Rijswijk wordt er getraind en opgeleid voor o.a. de zwemdiploma’s A, B,C en de 3 zwemvaardigheid diploma’s inclusief de bijbehorende stikkers, totaal zijn dat zo’n 24 diploma’s. Het 100 jarig bestaan in 2011 (gevierd in Madurodam) was een reden om een nieuw logo in te voeren.
>
Maar de zwem- en polo wereld in Den Haag blijft in beweging vanwege het teruglopend ledenbestand bij nagenoeg alle verenigingen o.a. door het aanbod van veel andere sporten en door het gebrek en prijs aan het juiste badwater, waardoor leden door de hele stad moeten reizen of trainen op onmogelijke tijdstippen. Dat resulteert in het oprichten van de startgemeenschap “Water Polo Den Haag” , waar CWP, DSZ, H.Z.ZIAN en ZCR in meedraaien met hun beste leden om toch nog op hoog niveau polo te kunnen presteren. WPDH zwemt in het Hofbad in Ypenburg.
 
Wat zijn dan tenslotte die topsport resultaten van H.Z.ZIAN …….. ?
- Landskampioen waterpolo: 11 x de dames en 17 x de heren,
- 5x Europacup heren,
- 5 x KNZB beker heren.
- 22 polo (inter)nationals,
- 32 recordzwemmers,
- Een enorme hoeveelheid zwemtitels en zwemrecords.
- 12 kampioenschappen bij het schoonspringen op de 1 en 3 meter plank
- 59 leden hebben deelgenomen aan de Olympische Spelen, waaronder 2 polocoaches, 3 zwemcoaches, 3 poloartsen en 2 poloscheidsrechters.
 
 
Wil je nog meer weten, vraag dan het “Jubileumboek 100 jaar H.Z.ZIAN “ aan.

Ga terug

  1. De Houtzagerij
  2. De Waterthor
  3. Escamphof
  4. Forum Kwadraat
  5. Zuiderpark
  6. Overbosch
  7. Hofbad